Buffalo

Adori Halsband Art Buffalo Deco Bruin - Hondenhalsband - 60x3.0 cm

Adori Halsband Art Buffalo Deco Lavendel - Hondenhalsband - 35x2.4 cm

Adori Halsband Art Buffalo Deco Lavendel - Hondenhalsband - 50x3.0 cm

Adori Halsband Art Buffalo Deco Lavendel - Hondenhalsband - 60x3.0 cm

Adori Looplijn Art Buffalo Beige&Zwart - Hondenriem - 100x2.2 cm

Adori Looplijn Art Buffalo Beige&Zwart - Hondenriem - 110x1.4 cm

Adori Looplijn Art Buffalo Lavendel - Hondenriem - 100x1.8 cm

Adori Looplijn Art Buffalo Lavendel - Hondenriem - 100x2.2 cm

Adori Looplijn Art Buffalo Lavendel - Hondenriem - 110x1.0 cm