KNS

KNS Biocarrier Type KNS zak 100 liter

KNS KNS Vervangingsnet Ø 56cm Hexa (6mm)

KNS KNS Vervangingsnet Ø 66cm Hexa (6mm)

KNS KNS Vervangingsnet Ø 76cm Hexa (6mm)

KNS KNS Vervangingsnet Ø 90cm Hexa (6mm)

KNS KNS Vlak net ''D-model'' 64 x 56cm Hexa (6mm)

KNS KNS Vlak net ''lepel'' 53 x 46cm Hexa (6mm)

KNS KNS Vlak net vierkant 48 x 41cm Hexa (6mm)

KNS Waterdichte Koi Draagsok Ø 25cm - Lengte 117cm

KNS Waterdichte Koi Draagsok Ø 30cm - Lengte 185cm