Losse Netten

Filteren

Aquaforte Ovaal schepnet 33(B) x 40(L) cm fijnmazig WIT

Aquaforte Ovaal schepnet 33(B) x 40(L) cm grofmazig zwart

Aquaforte Schepnet Ø35 cm fijnmazig wit

Aquaforte Schepnet Ø35 cm grofmazig zwart

Blue Line Blue Line Bodemschepnet Aluminium Deluxe

Blue Line Blue Line Bodemschepnet Deluxe

KNS KNS Vervangingsnet Ø 56cm Hexa (6mm)

KNS KNS Vervangingsnet Ø 66cm Hexa (6mm)

KNS KNS Vervangingsnet Ø 76cm Hexa (6mm)

KNS KNS Vervangingsnet Ø 90cm Hexa (6mm)

KNS KNS Vlak net ''D-model'' 64 x 56cm Hexa (6mm)

KNS KNS Vlak net ''lepel'' 53 x 46cm Hexa (6mm)

KNS KNS Vlak net vierkant 48 x 41cm Hexa (6mm)